1) Umanjenik je 6, a razlika 2. Koliki je umanjitelj? a) Umanjitelj je 8. b) Umanjitelj je 2. c) Umanjitelj je 4. 2) Umanjitelj je 5, a razlika 3. Koliki je umanjenik? a) Umanjenik je 2. b) Umanjenik je 8. c) Zbroj je 6. 3) Umanjenik je 10, a umanjitelj 3.Kolika je razlika? a) Razlika je 13. b) Razlika je 8. c) Razlika je 7. 4) Umanjenik je 9, a razlika 1. Koliki je umanjitelj? a) Umanjitelj je 10. b) Umanjenik je 8. c) Umanjitelj je 8. 5) Umanjitelj je 6, a razlika 2. Koliki je umanjenik? a) Umanjenik je 8. b) Umanjitelj je 4. c) Umanjenik je 4. 6) Umanjenik je 5, a umanjitelj 2.Kolika je razlika? a) Razlika je 7. b) Razlika je 3. c) Razlika je 2. 7) Umanjenik je 8, a razlika 4. Koliki je umanjitelj? a) Umanjenik je 4. b) Umanjitelj je 4. c) Razlika je 4. 8) Umanjitelj je 9, a razlika 0. Koliki je umanjenik? a) Umanjenik je 0. b) Umanjitelj je 9. c) Umanjenik je 9. 9) Umanjenik je 8, a umanjitelj 1.Kolika je razlika? a) Razlika je 9. b) Razlika je 7. c) Umanjenik je 7.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?