Brže osmislite bolja predavanja
1) 15 + 3 = a) 18 b) 11 c) 12 d) 1 2) 13 + 6 = a) 10 b) 2 c) 19 d) 5 3) 8 + 11 = a) 1 b) 2 c) 19 d) 11 4) 14 + 5 = a) 19 b) 16 c) 15 d) 2 5) 4 + 16 = a) 5 b) 14 c) 20 d) 20 6) 10 + 10 = a) 20 b) 2 c) 10 d) 9 7) 2 + 15 = a) 16 b) 17 c) 1 d) 11 8) 14 + 2 = a) 1 b) 10 c) 16 d) 16 9) 2 + 12 = a) 14 b) 2 c) 20 d) 5 10) 13 + 7 = a) 20 b) 5 c) 11 d) 16

Сабирање до 20

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti