Brže osmislite bolja predavanja
Ilirik - područje koje su naselili Hrvati, metropolija - crkvena pokrajina koja obuhvaća nekoliko biskupija, Splitski evangelijar - najstarija sačuvana knjiga u Hrvatskoj, pokrštenje Hrvata - događalo se od 7. do 9. stoljeća, dualizam - vjerovanje u dobre i zle bogove, misionari - vjerovjesnici, navjestitelji Evanđelja, papa Ivan VIII. Dalmatinac - priznao kneza Branimira za suverenog vladara, Branimir - jedan od hrvatskih knezova, Ćiril i Metod - slavenski apostoli, glagoljica - vrsta slavenskog pisma, bratovštine - udruge vjernika laika nastale u srednjem vijeku, Zvonimirova zavjernica - tekst prisege hrvatskog kralja Zvonimira vjernosti Apostolskoj Stolici, predziđe kršćanstva - naziv za Hrvatsku u obrani od Turaka, Augustin Kažotić - zagrebački biskup, utemeljio u Zagrebu katedralnu školu, Misal po zakonu rimskog dvora - prva tiskana knjiga na hrvatskom jeziku pisana glagoljicom, Bartol Kašić - izdao prvu gramatiku hrvatskog jezika, sveučilište u Zadru - prvo sveučilište u Hrvatskoj, fra Andrija Kačić-Miošić - napisao "Razgovor ugodni naroda slavinskoga", Ruđer Bošković - isusovac, matematičar, fizičar i astronom, Josip Juraj Strossmayer - đakovački biskup, veliki mecena, HAZU,

Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata1

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Martina29 8. razred

Vjeroučitelj - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti