Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji je peti dan u tjednu? a) petak b) subota c) četvrtak d) nedjelja e) utorak f) srijeda 2) Koji je treći dan u tjednu? a) petak b) srijeda c) subota d) ponedjeljak e) nedjelja f) utorak 3) Koji je prvi dan u tjednu? a) nedjelja b) utorak c) srijeda d) petak e) ponedjeljak f) četvrtak 4) Koji je četvrti dan u tjednu? a) četvrtak b) srijeda c) ponedjeljak d) petak e) subota f) nedjelja 5) Ako je sutra nedjelja, koji dan je bio jučer? a) petak b) subota c) četvrtak d) ponedjeljak e) utorak f) srijeda 6) Koji je sedmi dan u tjednu? a) utorak b) ponedjeljak c) četvrtak d) nedjelja e) petak f) subota 7) Ako je sutra četvrtak, koji je dan danas? a) utorak b) srijeda c) petak d) nedjelja e) subota f) ponedjeljak 8) Ako je jučer bila subota, koji dan će biti sutra? a) nedjelja b) petak c) subota d) srijeda e) ponedjeljak f) utorak

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti