Brže osmislite bolja predavanja
Es ist sieben Uhr. - 7 je sati., Es ist vier Uhr. - 4 su sata., Es ist neun Uhr. - 9 je sati., Wie spät ist es? - Koliko je sati?, Es ist zehn Uhr. - 10 je sati., Es ist ein Uhr. - 1 je sat., Es ist zwölf Uhr. - 12 je sati., Es ist zwanzig Uhr. - 20 je sati., Es ist siebzehn Uhr. - 17 je sati.,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti