Brže osmislite bolja predavanja
Correct: PAS, STOL, RAČUNALO, AVION , ORMAR, KNJIGA, VUK, MOBITEL, STOLICA, PERICA, KIŠA, MIŠ, ILICA, IVAN, MAMA, STRAH , GRAH, TATA, Incorrect: TRČATI, GRISTI , JESTI, PLAVA, ŽUTA, VIDJETI, IVINA, KIŠITI, ZELENA, CRVENA,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti