Brže osmislite bolja predavanja
1) Chi è il brawler più raro? a) Penny b) Mortis c) Spike d) Shelly e) Leon f) Corvo 2) Quale brawler ha la mazza?  a) Leon b) Frank c) Corvo d) Piper e) Pam f) Spike 3) Quale brawler diventa invisibile? a) Tara b) Mortis c) Piper d) Leon e) Corvo f) Pam 4) Qual è il brawler che ha più vita?  a) Pam b) Colt c) Bull d) Bo e) El primo f) Leon 5) Quale brawler lancia carte? a) Tara b) Leon c) Spike d) Mortis e) Penny f) Barryl 6) Quale brawler spara radici avvelenate? a) Leon b) Piper c) Corvo d) Mortis e) Spike f) Pam 7) Qual è il brawler che ha i capelli rossi? a) Spike b) Bull c) Colt d) Piper e) Corvo f) Pam 8) Quale brawler spara chiodi? a) Leon b) Pam c) Colt d) Corvo e) Brock f) Spike 9) Quale brawler lancia razzi? a) Jessie  b) Corvo c) Bull d) Leon e) Spike f) Brock 10) Chi è più forte . a) Leon b) Spike c) Corvo d) Mortis e) Tara f) Shelly 11) Qual è il brawl più forte  a) Corvo  b) Bull c) Pam d) Piper e) Eugenio f) Spike  12) Qual è il brawler che è il simbolo di nicgelato a) Eugenio b) Leon c) Piper d) Spike e) Pam f) Brock

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti