Brže osmislite bolja predavanja
1) 25+54 a) 97 b) 79 c) 69 2) 34+23 a) 75 b) 57 c) 59 3) 42+26 a) 68 b) 86 c) 84 4) 62+27 a) 98 b) 89 c) 79 5) 53+26 a) 97 b) 79 c) 69 6) 35+14 a) 49 b) 94 c) 59 7) 47+31 a) 87 b) 78 c) 88 8) 16+32 a) 84 b) 49 c) 48

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti