Brže osmislite bolja predavanja
N.I. - national insurance, D.O.B. - date of birth, a.m. - morning, p.m. - afternoon, p.t.o. - please turn over,

World of work - abbreviations

autor Sbray

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti