Brže osmislite bolja predavanja
A'i ben yn ei blu - yn drist, yn pwdu, yn ddigalon, A'i wynt yn ei ddwrn - ar frys, Ar binnau - yn aflonnydd, A'r bigau drain - yn nerfus iawn, Bwrw hen wragedd a ffyn - yn bwrw glaw yn drwm, Cael llond bol - wedi cael digon ar rhywbeth, Ceffyl blaen - ur un sy'n arwain, Cnoi cil - ystyried neu feddwl am rhywbeth, Codi calon - gwneud rhywun yn hapus, Byth a beunydd - o hyd neu yn ddiddiwedd, Dan glo - wedi ei gloi, Dim llawn llathen - ddim yn gall, Diwrnod i'r brenin - diwrnod arbennig iawn, Dros ben llestri - ymddwyn yn wirion, Dysgu ar eich cof - dysgu rhywbeth air am air, Heb siw na miw - heb sŵn o gwbl, Llygad barcut - llygad craff, O flaen ei well - yn y llys, Taflu llwch i lygaid - ceisio twyllo, Gwneud ei gorau glas - Gwneud cystal â phosib, Malu awyr - siarad rwtsh, Newydd sbon - hollol newydd, O'r badell ffrio i'r tân - o sefyllfa ddrwg i waeth, Rhoi ffidil yn y to - rhoi'r gorau i rhywbeth, Taro hoelen ar ei phen - cael yr union ateb, Yn ŵen o glust i glust - yn gwenu'n braf, Uchel ei chloch - swnllyd a mynnu sylw,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c