Brže osmislite bolja predavanja
A'i ben yn ei blu - yn drist, yn pwdu, yn ddigalon, A'i wynt yn ei ddwrn - ar frys, Ar binnau - yn aflonnydd, A'r bigau drain - yn nerfus iawn, Bwrw hen wragedd a ffyn - yn bwrw glaw yn drwm, Cael llond bol - wedi cael digon ar rhywbeth, Ceffyl blaen - ur un sy'n arwain, Cnoi cil - ystyried neu feddwl am rhywbeth, Codi calon - gwneud rhywun yn hapus, Byth a beunydd - o hyd neu yn ddiddiwedd, Dan glo - wedi ei gloi, Dim llawn llathen - ddim yn gall, Diwrnod i'r brenin - diwrnod arbennig iawn, Dros ben llestri - ymddwyn yn wirion, Dysgu ar eich cof - dysgu rhywbeth air am air, Heb siw na miw - heb sŵn o gwbl, Llygad barcut - llygad craff, O flaen ei well - yn y llys, Taflu llwch i lygaid - ceisio twyllo, Gwneud ei gorau glas - Gwneud cystal â phosib, Malu awyr - siarad rwtsh, Newydd sbon - hollol newydd, O'r badell ffrio i'r tân - o sefyllfa ddrwg i waeth, Rhoi ffidil yn y to - rhoi'r gorau i rhywbeth, Taro hoelen ar ei phen - cael yr union ateb, Yn ŵen o glust i glust - yn gwenu'n braf, Uchel ei chloch - swnllyd a mynnu sylw,

Idiomau

autor Medwards549

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti