Brže osmislite bolja predavanja
1) Središte Karlovačke županije je .... a) Karlovac b) Ozalj c) Duga Resa 2) Ozalj je grad u kojem je živjela gluhonijema slikarica.... a) b) c) 3) U Ogulinu se rodila spisateljica... a) b) c) 4) Nije bio iz roda plemića već obični "ban pučanin",djed i književnik,a danas nas gleda sa 100 kn. a) b) c) 5) Na jugu naša županija graniči sa .... a) SLO b) BIH c) Mađarskom 6) Naš sjeverni susjed je država... a) Austrija b) BIH c) SLO 7) Ozalj se nalazi na rijeci.... a) Kupi b) Dobri c) Mrežnici 8) Duga Resa se nalazi na rijeci... a) Mrežnici b) Korani c) Slunjčici 9) Iz Plitvičkih jezera izvire rijeka... a) Korana b) Dobra c) Mrežnica 10) U njega se bacila djevojka radi nesretne ljubavi(navodno).... a) b) Marin ponor c) Janin ponor 11) Ozalj je poznat po starom gradu Zrinskih i Frankopana. a) b) c) 12) Slunjčica rastače svoju vodu u 22 slapa (buka) u .... a) Rastokama b) Roškom slapu c) Plitvičkim jezerima 13) Radio Mrežnica se čuje iz.... a) Gornjeg Mrzlog Polja Mrežničkog b) Duge Rese c) Tounja 14) Slava Raškaj je naslikala akvarel u kojem plivaju.... a) lopoči b) zlatne ribice c) lokvanji 15) Vjekoslav karas je naslikao.... a) Rimljanku s orguljama b) Rimljanku s gitarom c) Rimljanku s lutnjom 16) Dragojla Jarnević je u svom ......opisivala događaje svoga vremena. a) Dnevniku b) Blogu c) Zapisniku 17) Karlovac je dobio ime po austrijskom nadvojvodi... a) Karlu Buliću b) Karlu Habsburškom c) Karlu Metikošu 18) Gradnja Karlovca je započela 13.srpnja a) 1579. b) 1679. c) 1779. 19) Dan grada Karlovca se slavi .... a) 13.svibnja b) 13.lipnja c) 13.srpnja 20) Ozaljska ....... je proizvodila struju od 1908. a) Munjara b) Elektrana c) Sladorana 21) Vjekoslav Karas je bio karlovački.... a) slikar b) književnik c) glazbenik 22) Gradska knjižnica u Karlovcu nosi ime književnika.... a) Ivana Gorana Kovačića b) Ivana Zvonimira Čička c) Ivana Domagoja Burića 23) Gradsko kazalište u Karlovcu je .... a) Zorin dom b) Hrvatsko narodno kazalište c) Komedija

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti