Brže osmislite bolja predavanja
1) Lisica a) b) c) d) e) f) 2) Medo a) b) c) d) e) f) 3) Jež a) b) c) d) e) f) 4) Zmija a) b) c) d) e) f) 5) Sova a) b) c) d) e) f) 6) Patka a) b) c) d) e) f) 7) Krava a) b) c) d) e) f) 8) Koza a) b) c) d) e) f) 9) Bik a) b) c) d) e) f) 10) Konj a) b) c) d) e) f) 11) Sve domaće životinje? (3 životinje) a) b) c) d) e) f) 12) Sve domaće životinje? (3 životinje) a) b) c) d) e) f) 13) Sve domaće životinje? (3 životinje) a) b) c) d) e) f) 14) Sve divlje životinje? (3 životinje) a) b) c) d) e) f) 15) Sve divlje životinje? (3 životinje) a) b) c) d) e) f) 16) Ko spava čitavu zimu? a) b) c) d) e) f) 17) Ko je jako brz i plašljiv? a) b) c) d) e) f) 18) Ko lovi uvjek sa svojim drugarima? a) b) c) d) e) f) 19) Ko daje mljeko(aleko) koje i mi pijemo? a) b) c) d) e) f) 20) Ko nosi jaja? a) b) c) d) e) f)

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti