Brže osmislite bolja predavanja
Correct: he, she, them, they, it, I, him, her, we, me, us, you, Incorrect: the, dog, cat, sock, a, bat, duck, green, corn, car, ship, lick,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti