Brže osmislite bolja predavanja
1) KAKAV DAN SVANE? a) ZIMSKI b) LJETNI c) PROLJETNI 2) KUDA PUŽ KRUŽI S KUĆOM? a) PO PARKU b) PO PAŠNJAKU c) PO CESTI d) PO DVORIŠTU 3) GDJE PARKIRA KUĆU U PODNE? a) U DVORIŠTE b) ISPOD STABLA c) U NAJDEBLJI HLAD 4) ŠTO PUŽ NAPRAVI KAD SE GASI DAN? a) OTKLJUČA STAN b) ZAKLJUČA STAN 5) GDJE PADA PUŽ KAD ZAKLJUČA STAN? a) U RUPU b) U SAN

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti