Brže osmislite bolja predavanja
Tko? Što? (postoji); m.r., jd., Koga? Čega? (nema); ž.r., jd., Koga? Što? (vidim); ž.r., jd., S kim? Čim? (putujem); m.r., mn., Koga? Što? (vidim); ž.r., mn., Komu? Čemu? (prilazim); ž.r., jd., O komu? O čemu? (govorim); ž.r., jd., Tko? Što? (postoji); m.r., mn., Oj! Ej! .

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti