Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje se informacije o nekome mogu saznati na osnovu njegova imena i prezimena? a) adresa b) godine c) broj telefona d) sve od navedenog 2) Kako se trebaš predstavljati na internetu? a) nadimak b) puno ime i prezime c) ime i prezime tvojih roditelja 3) Ima li korisnih sadržaja na internetu? a) da b) ne 4) Kako treba koristiti internet? a) kako god želiš b) oprezno i uz nadzor 5) S koliko godina djeca imaju pravo napraviti svoju e-mail adresu? a) 7 b) 10 c) 13 6) Smijemo li bezbrižno dijeliti svoje fotografije na internetu? a) da, naravno b) ponekad c) ni slučajno 7) Kada izbrišemo sadržaj koji smo jednom stavili na internet, je li on zaista nestao? a) nije, jednom kada nešto objaviš, ostaje zauvijek na internetu b) nestao je c) nisam siguran

Sigurniji internet 2019.

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti