Brže osmislite bolja predavanja
nastala Judita , Bitka kod Nikopolja, Zadarski mir, dolazak Anžuvinaca - Karlo I., stvorena personalna unija -Koloman, sabor u Križevcima, tiskarski stroj, prodaja Dalmacije, Povelja bana Kulina, Zlatna bula Bele IV., Zlatna bula Andrije II., Vinodolski zakonik.

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti