Brže osmislite bolja predavanja
MOJA PRIJATELJICA LARA ŽIVI U HUMU NA SUTLI., MARTINA BAKA STANUJE U STAROM SLATNIKU., SUTRA PUTUJEMO U DONJI MIHOLJAC., NAŠA ŠKOLA NALAZI SE NA TRGU KESTENA., U ULICI GRADA VUKOVARA STANUJE JAKOV MARIĆ., U VELIKOJ GORICI POSTOJI RUŽINA ULICA., KADA STIŽEŠ NA PRERADOVIĆEV TRG?, NAJDUŽA ULICA U ZAGREBU JE ILICA, A NAJKRAĆA JE KRVAVI MOST..

Veliko slovo u imenima naselja, ulica i trgova

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti