Brže osmislite bolja predavanja
Evanđelje - Radosna vijest, monoteizam - vjera u 1 Boga, politeizam - vjera u više bogova, ateizam - nevjerovanje u Boga, židovstvo - najstarija monoteistička religija, Abraham - prvi čovjek koji je povjerovao 1 Bogu, Mojsije - donio je 10 zapovijedi, zakon - za Židove je najvažniji, sinagoga - mjesto molitve za Židove, talmud - knjiga rabinskih tumačenja Zakona, Jeruzalem - sveti grad Židova, Jahve - "Ja sam koji jesam", Alah - muslimanski Bog, Muhamed - utemeljitelj islama, hidžra - vrijeme od kada muslimani broje godine, džamija - mjesto molitve za muslimane, minaret - toranj pored džamije, Meka i Medina - sveti gradovi islama, Presveto Trojstvo - kršćanski Bog, Isus Krist - utemeljitelj kršćanstva,

Ljestvica

Zajednica Brankajo 5. razred

teacher - Hrvatska

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti