Brže osmislite bolja predavanja
Correct: Orijentacija je snalaženje u prostoru., Postoje 4 glavne strane svijeta., Sunce zalazi na zapadu., Točno u podne sunce se nalazi na jugu., Što se više penjemo u visinu, obzor je veći/širi., Obzor ili horizont., Glavne strane svijeta su sjever, istok, zapad i jug., Jugoistok je sporedna strana svijeta., Stajalište je mjesto na kojem se nalazimo i promatramo oko sebe., Incorrect: Orijentacija je snalaženje u vremenu., Postoji 8 glavnih strana svijeta., Sunce zalazi na jugu., Točno u podne sunce se nalazi na sjeveru., Što se više penjemo u visinu obzor je manji/uži., Obzor ili stajalište., Sporedne strane svijeta su sjever, istok, zapad i jug., Jugoistok je glavna strana svijeta., Stajalište je mjesto na kojem se nalazimo kada pjevamo.,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti