Brže osmislite bolja predavanja
patriciji - rimska aristokracija, plebejci - običan narod, pučki tribun - borac za prava plebejaca, veta - pučki tribun ima pravo, penati - zaštitnici obitelji, Jupiter - rimski bog neba, Junona - žena Jupitera, Minerva - rimska božica mudrosti, vestalke - svećenica božice Veste, terme - rimska javna kupališta, forum - gradski trg u Rimu, akvedukt - rimski vodovod,

Stanovništvo, vjera, graditeljstvo

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti