Brže osmislite bolja predavanja
Correct: nucleus, cell membrane, cytoplasm, mitochondria, ribosomes, Incorrect: large vacuole, cell wall, chloroplasts, xylem, chlorophyll,

Click on the cell parts found in ANIMAL cells only!

Ljestvica

Zajednica Jennifer31 Unit 3 - Cells

Sjedinjene američke države

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti