Brže osmislite bolja predavanja
Mediteran - Sredozemlje ili , Kreta - Najveći grčki otok, Gibraltar - prolaz koji povezuje Sredozemlje i Atlantik, Kalete - Uske ulice mediteranskih gradova, Sicilijanski prolaz - Prolaz koji dijeli Sredozemno more, krš - Reljef koji dominira u Sredozemlju, škrape - žljebasta udubljena u kršu, ponikve - tanjurasta udubljena u kršu, polja u kršu - Najveći oblici u kršu, špilje - horizontalna udubljena u kršu, jame - vertikalana udubljena u kršu, makija - grmolika vegetacija Mediterana, crvenica - vrsta tla u ponikvama, suhozid - kameni zidovi bez veziva, Italija - Najveća država Južne Europe, Malta - Otočna država Južne Europe, Garig - Nastaje uništavanjem makije, Maslina - mediteranska biljka uljarica, agrumi - limun, naranča, mandarina su, vinova loza - od nje se dobiva vino, ribarstvo - djelatnost primarnog sektora vezana uz more, turizam - djelatnost tercijarni sektor vezana uz putovanja,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti