Brže osmislite bolja predavanja
1) Dan koji slijedi je a) jučer b) danas c) sutra 2) Dan koji je prošao je  a) jučer b) danas c) sutra 3) Danas je petak. Sutra će biti a) četvrtak b) petak c) subota 4) Jučer je bila srijeda. Danas je a) utorak b) četvrtak c) ponedjeljak 5) Jučer je bio ponedjeljak. Danas je a) nedjelja b) utorak c) srijeda 6) Sutra će biti nedjelja. Danas je a) ponedjeljak b) srijeda c) subota 7) Danas je četvrtak. Za tri dana bit će a) subota b) nedjelja c) ponedjeljak 8) Danas je srijeda. Prije dva dana bio je a) nedjelja b) ponedjeljak c) utorak 9) Sutra je subota. Danas je a) nedjelja b) srijeda c) petak 10) Tjedan ima 5 dana. a) DA b) NE 11) Dan se sastoji od dana i noći. a) DA b) NE 12) Noću na nebu možemo vidjeti... a) sunce b) mjesec c) zvijezde 13) Pozdravom "Dobar dan!" pozdravljamo a) ujutro b) poslijepodne c) navečer 14) Ujutro pozdravljamo s... a) Dobro jutro! b) Dobar dan! c) Dobra večer! 15) Ponedjeljak, __________________, srijeda a) četvrtak b) utorak c) nedjelja 16) Četvrtak, _____________, subota a) srijeda b) nedjelja c) petak 17) Jutro, _______________, podne a) prijepodne b) poslijepodne c) večer 18) poslijepodne, ________________, noć a) podne b) jutro c) večer 19) Kojim danom započinje tjedan? a) subotom b) srijedom c) ponedjeljkom 20) Kojim danom završava tjedan? a) ponedjeljkom b) nedjeljom c) petkom 21) Kad idemo spavati kažemo: a) Dobro jutro! b) Dobra večer! c) Laku noć! 22) Doba dana nakon podneva zove se a) poslijepodne b) prijepodne c) večer 23) Doba dana prije prijepodneva zove se a) podne b) poslijepodne c) jutro 24) Jučer je bio utorak. Sutra će biti a) ponedjeljak b) srijeda c) četvrtak

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti