Számolj! 2-es szorzóra üss, ha helyes!: 1•2=2, 2•2=4, 3•2=6, 4•2=8, 5•2=10, 6•2=12, 7•2=14, 8•2=16, 9•2=18, 10•2=20, Hamis: 2•2=12, 3•2=16, 1•2=20, 4•2=4, 5•2=12,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?