Broji po jedan od 15 do 20., Broji po dva od 10 do 20., Broji po jedan od 17 do 11., Broji po tri od 10 do 19., Broji po pet od 0 do 20., Broji po dva od 18 do 10., Broji po tri od 15 do 6., Poredaj brojeve od najmanjeg do najvećeg. 8, 4, 15, 14, 1, Poredaj brojeve od najvećeg do najmanjeg. 16, 3, 20, 9, 11, Koji se brojevi nalaze između brojeva 9 i 15 ?, Koji se brojevi nalaze između brojeva 19 i 14?, Koji su brojevi veći od 5, a manji od 15?, Koji brojevi nedostaju ? 12, _____, 13, 14, _____, Koji brojevi nedostaju ? 11, _____, 9, _____, 8.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?