1) Helyes-e az ábécé alábbi részlete: … k, ly, l, m, n, ny, o, ó, ö, ……….. a) Igen b) Nem 2) Helyes-e az ábécé alábbi részlete: … p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ………. a) Igen b) Nem 3) Helyes-e az ábécé alábbi részlete: … v, w, y, x, z, zs a) Igen b) Nem 4) Helyes-e az ábécé alábbi részlete: a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, ………. a) Igen b) Nem 5) Igaz-e, hogy a ch bármely hangértékben fordul elő, betűrendbe soroláskor c + h kapcsolatnak tekintjük a) Igen b) Nem 6) Helyes-e az alábbi betűrend a magyar ábécé alapján? anya, apa, fiú, leány, nagymama, sógor a) Igen b) Nem 7) Helyes-e az alábbi betűrend a magyar ábécé alapján? testvér, nővér, fivér, unokaöcs, nagynéni a) Igen b) Nem 8) Helyes-e az alábbi betűrend a magyar ábécé alapján? alma, banán, citrom, málna, narancs a) Igen b) Nem 9) Helyes-e az alábbi betűrend a magyar ábécé alapján? bivaly, marha, kaffer, tulok, zebu a) Igen b) Nem 10) Melyik van rossz helyen a magyar betűrend szerint? a) macska b) malac c) majom d) medve e) mormota 11) Melyik van rossz helyen a magyar betűrend szerint? a) Teherán b) Tbiliszi c) Tokaj d) Tokió e) Torda 12) A könyvtári betűrendben figyelembe vesszük-e a névelőt? a) Igen b) Nem 13) Különbséget teszünk-e betűrendbe soroláskor a kis - és nagybetűk között? a) Igen b) Nem 14) A magyar ábécé szerinti betűrendben melyik szó az első? a) lomb b) lombik c) lom d) lovagol e) Lontay 15) A magyar ábécé szerinti betűrendben melyik szó az első? a) tükör b) Tünde c) tünemény d) tüntet e) tüzér 16) A magyar ábécé szerinti betűrendben melyik szó az első? a) pirít b) pirkad c) pirinyó d) Piroska e) pirinkó 17) Melyik van előbb? a) nagyol b) nagyoll 18) Melyik van előbb? a) naggyá b) nagygyakorlat 19) Melyik van előbb? a) mennyi b) mennybolt 20) Melyik van előbb? a) kasza b) kassza 21) Melyik van előbb? a) iroda b) író 22) Melyik van előbb? a) szél b) szel 23) Melyik van előbb? a) szeles b) széles 24) Melyik van előbb? a) koros b) kóros 25) Melyik van előbb? a) kórós b) koros 26) Igaz-e: a szóhatárokat figyelembe vesszük a betűrendbe soroláskor? a) Igaz b) Hamis 27) Mi van előbb? a) kissé b) Kiss Ernő 28) Mi van előbb? a) márványtömb b) Márvány-tenger 29) A tartalomjegyzékben melyik cím áll előbb? a) A vihar b) A szél 30) A könyv névmutatójában melyik áll előbb? a) Wesselényi Ferenc b) Wesselényi Miklós 31) Helyes –e a tárgymutató sorrendje? asszonánc alliteráció avantgárd a) Igen b) Nem

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?