Brže osmislite bolja predavanja
Kolika je površina kvadrata kojemu je stranica duljine 39 mm?, Izračunaj površinu pravokutnika ako je zadano a= 70cm, b= 140cm., Izračunaj površinu pravokutnika ako je zadano a= 8dm, b= 4dm., Izračunaj površinu pravokutnika ako je zadano a= 4m, b= 3m., Opseg kvadrata je 124 dm. kolika je površina tog kvadrata?, Izračunaj površinu parkirališta oblika kvadrata duljine stranica 100m..

Površina pravokutnika i kvadrata

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti