1) Državni simboli su: a) zastava, kuna i grb b) zastava, himna i grb c) zastava, putovnica i grb d) zastava, grb, putovnica i himna 2) Od koliko se polja sastoji grb Republike Hrvatske? a) 24 b) 20 c) 25 d) 23 e) 26 3) Koji se povijesni grbovi nalaze iznad crveno-srebrnih polja službenoh+g grba RH? a) grb Slavonije, grb Dubrovačke Republike, najstariji hrvatski grb, grb Istre i Dalmacije b) grb Dalmacije, grb Istre i Slavonije, najstariji hrvatski grb, grb Dubrovačke Republike i grb Istre c) najstariji hrvatski grb, grb Dubrovačke Republike te grbovi Dalmacije, Istre i Slavonije 4) Kako se zove hrvatska himna? a) Lijepa naša b) Horvatska domovina c) Lijepa naša domovino 5) Tko je napisao pjesmu Horvatska domovina iz koje su preuzete riječi hrvatske himne? a) Josip Runjanin b) Vatroslav Lisinski c) Ratko Zvrko d) Antun Mihanović 6) Gdje se nalazi spomenik himni Lijepa naša domovino, jedini spomenik himni u svijetu? a) u Zelenjaku u Istri b) u Zelenjaku u Slavoniji c) u Zelenjaku u Dalmaciji d) u Zelenjaku u Hrvatskom zagorju 7) Hrvatsku himnu uglazbio je... a) Josip Račić b) Josip Kozarac c) Josip Runjanin 8) Službeni novac RH je... a) euro b) dinar c) kune i lipe 9) Naljepnica HR na vozilu pokazuje... a) da je vozilo iz Bosne i Hercegovine b) da je vozilo iz Hrvatske c) da je vozilo iz Slovenije 10) Glavni grad Republike Hrvatske je a) Vukovar b) Zadar c) Varaždin d) Zagreb

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?