1) Mennyi 6⋅4? a) 28 b) 20 c) 24 2) Mennyi 9⋅4? a) 36 b) 34 c) 32 3) Mennyi 10⋅4? a) 40 b) 30 c) 44 4) Mennyi 3⋅4 ? a) 12 b) 14 c) 16 5) Mennyi 5⋅4 ? a) 25 b) 18 c) 20 6) Mennyi 7⋅4 ? a) 20 b) 28 c) 18 7) Mennyi 2⋅4 ? a) 8 b) 12 c) 6 8) Mennyi 8:4 ? a) 4 b) 2 c) 32 9) Mennyi 8⋅4 ? a) 32 b) 22 c) 30 10) Mennyi 16:4 ? a) 6 b) 4 c) 9 11) Mennyi 4:4 ? a) 1 b) 4 c) 16 12) Mennyi 12:4 ? a) 2 b) 4 c) 3 13) Mennyi 20:4 ? a) 5 b) 8 c) 10 14) Mennyi 24:4 ? a) 6 b) 5 c) 3 15) Mennyi 40:4? a) 10 b) 20 c) 5

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?