Brže osmislite bolja predavanja
Znak križa  - Najkraći oblik kršćanskoga blagoslova »U ime Oca i Sina i Duha Svetoga«., Isus Krist - Utjelovljeni Sin Božji, utjelovljena Božja Riječ, Mesija, Spasitelj i Otkupitelj svijeta., Hebr. Jehošua - Bog spašava , Grč. Hristos - Pomazanik, Otkupitelj , Otac, Sin i Duh Sveti - Presveto Trojstvo , SZ i NZ - Sveto Pismo , 27 knjiga - Novi zavjet , 46 knjiga - Stari zavjet, Temelj kršćanskog morala - Zakon ljubavi, Prva zapovijed ljubavi - Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim., Druga zapovijed ljubavi - Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, Euharistija  - Vrhunac i izvor kršćanskog života, Kršćanstvo - Katoličanstvo, Pravoslavlje i Protestantizam, Papa - Poglavar Katoličke Crkve ,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Kapovir Prvi razred SŠ

Vjeroučitelj - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti