Brže osmislite bolja predavanja
1) Elementi ritma u lirskoj pjesmi su (zaokruži NETOČAN odgovor) : a) duljina stihova b) ponavljanje c) stanka d) brzina i snaga izgovora e) sonet f) rima 2) "Kiša rominja,/glogolji,/žamori..." T. Ujević; U ovim stihovima prepoznajem :  a) opkoračenje b) stanku c) elipsu d) prebacivanje e) inverziju 3) "Sile mu je glas olujne, /njemu riječi te se ore..." P. Preradović; U ovim stihovima prepoznajem: a) opkoračenje b) stanku c) prebacivanje d) elipsu 4) "I sve što po njoj gazi, po mojem srcu pleše,..." S. S. Kranjčević; U ovom stihu prepoznajem: a) opkoračenje b) prebacivanje c) inverziju d) elipsu 5) "Uzroče istini/od naše sve slave,/uresu jedini/od ove dubrave!"I. Gundulić;  U ovim stihovima prepoznajem: a) prebacivanje b) opkoračenje c) elipsu 6) "Sile mu (jeziku) je glas olujne, /njemu riječi te se ore..." P. Preradović; U ovim stihovima prepoznajem: a) usporedbu b) hiperbolu c) gradaciju d) kontrast 7) "Kao vječno more sinje/u kretu si gipkom, lakom/..." P. Preradović; U ovim stihovima prepoznajem: a) hiperbola b) kontrast c) usporedba d) gradacija 8) "Tiho, o tiho, govori mi jesen..." D. Cesarić; U ovom stihu prepoznajem: a) metafora b) epitet c) personifikacija d) alegorija e) simbol 9) "..."šuštanjem lišća i šapatom kiše,..." D. Cesarić; U ovom stihu prepoznajem: a) epitet b) aliteraciju c) asonancu 10) "I sve što po njoj (domovini) gazi, po mojem srcu pleše..." S. S. Kranjčević; U ovom stihu prepoznajem: a) hiperbola b) metafora c) alegorija d) simbol 11) "Olovne i teške snove snivaju/oblaci nad tamnim gorskim stranama..." A. G. Matoš; U ovim stihovima prepoznajem(4): a) aliteraciju b) kontrast c) metaforu d) epitet 12) "Jesen" D. Cesarića je a) pejzažna b) socijalna c) misaona d) domoljubna e) ljubavna f) duhovna 13) "Opomena" A. B. Šimića je a) socijalna b) misaona c) duhovna d) ljubavna e) domoljubna f) pejzažna 14) "Vagonaši" D. Cesaroća je a) duhovna b) domoljubna c) pejzažna d) ljubavna e) misaona f) socijalna 15) "Rodu o jeziku" P. Preradovića je a) misaona b) domoljubna c) socijalna d) ljubavna e) pejzažna f) duhovna 16) "Djevojčica i ja" D. Tadijanovića je a) duhovna b) socijalna c) domoljubna d) pejzažna e) misaona f) ljubavna 17) "Molitva na putu" A. B. Šimića je a) domoljubna b) socijalna c) ljubavna d) misaona e) duhovna f) pejzažna

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti