Brže osmislite bolja predavanja
1) listopadno drvo je a) jela b) smreka c) bukva d) bor e) čempres

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti