1) Neposredni prethodnik broja 728 je a) 729 b) 727 2) Neposredni sljedbenik broja 437 je a) 438 b) 436 3) Odredi sve prirodne brojeve n za koje vrijedi 92 ≤ n < 95. a) 95 b) 92 c) 93 d) 94 e) 96 4) Odredi sve prirodne brojeve n za koje vrijedi 164 ≤ n ≤ 166. a) 166 b) 167 c) 164 d) 165 e) 163 5) Odredi sve prirodne brojeve n za koje vrijedi 211 < n ≤ 214. a) 213 b) 211 c) 214 d) 215 e) 212 6) Brojevi poredani po veličini, počevši od najvećeg: a) 729, 436, 511, 658 b) 112, 138, 426, 535 c) 638, 549, 387, 104 d) 1000, 100, 1500, 500 7) Svi jednoznamenkasti prirodni brojevi veći ili jednaki 6 su: a) 5, 6, 7, 8, 9 b) 1, 2, 3, 4, 5, 6 c) 6, 7, 8, 9 d) 7, 8, 9 8) Svi brojevi iz skupa N0 manji ili jednaki 7 su: a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 d) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?