Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji postupak obrade ne spada u osnovne mehaničke postupke drva? a) bušenje b) brušenje c) kovanje d) piljenje e) blanjanje 2) Koje drvo nije tvrdo? a) bukva b) hrast c) lipa d) orah 3) Prepoznaj alat a) bušilica b) blanja c) dlijeto d) brusilica e) glodalica f) rašpa 4) Služi za a) poravnavanje površine drva b) glodanje drva c) piljenje drva d) bušenje drva 5) Šperploča je a) b) c) d) 6) Grede su a) b) c) 7) Iverica se dobije lijepljenjem neparnog broja furnira. a) DA b) NE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti