Helyes: 1∙3=3, 2∙3=6, 3∙3=9, 4∙3=12, 5∙3=15, 6∙3=18, 7∙3=21, 8∙3=24, 9∙3=27, 10∙3=30, Helytelen: 1∙3=30, 2∙3=8, 3∙3=12, 8∙3=27, 10∙3=3,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?