Brže osmislite bolja predavanja
1) „Baća moj, zašto nemam tvoje ruke, da ustavim ovu vodu!“ a) KOSJENKA b) LJILJO c) REGOČ d) ČOBANI 2) „Regoču, luda glavo! Šta ne sjedneš među one rogove od nasipa! " a) KOSJENKA b) LJILJO c) REGOČ d) ČOBANI 3) „Ele, Bože moj, koliko li su strahota ovi starci doživjeli u ovome kraju, kad su im lica takva!“ a) REGOČ b) LJILJO c) KOSJENKA d) ČOBANI 4) „Dođite, dođite, braćo, evo je s njime djevojka, malena, a krasna kao zvijezda.“ a) KOSJENKA b) LJILJO c) ČOBANI d) REGOČ 5) „Ne bojte se, braćo! Nije mogao Bog ovoliku grdosiju na zlo stvoriti, jer da je zla, već bi odavna pol svijeta pomorila!“ a) ČOBANI b) KOSJENKA c) LJILJO d) REGOČ 6) „Ej, zaista, u što sam boravio hiljadu godina u Legenu, u onoj pustoši, kad na svijetu ima ovakve divote.“ a) KOSJENKA b) ČOBANI c) REGOČ d) LJILJO 7) „Nije mrak došao k nama, nego smo mi došli k njemu.“ a) LJILJO b) KOSJENKA c) REGOČ d) ČOBANI 8) „Bismo li mi, Regoču, mogli proći pod zemlju, da ja vidim, što pod zemljom ima?“ a) KOSJENKA b) REGOČ c) ČOBANI d) LJILJO 9) „Lud si ti, Regoču, zaista si lud, što ovdje živiš i život svoj baviš brojeći pusto legensko kamenje.“ a) REGOČ b) KOSJENKA c) LJILJO d) ČOBANI 10) „Bože moj, ovoliki silni čovjek, pa nećeš da sebi učiniš krov protiv studeni!“ a) LJILJO b) KOSJENKA c) REGOČ d) ČOBANI 11) "Ej! Zima, dakako da je zima!" a) REGOČ b) KOSJENKA c) LJILJO d) ČOBANI 12) "Veliko će se zlo još večeras dogoditi." a) KOSJENKA b) LJILJO c) REGOČ d) ČOBANI 13) "Kosjenko"Kosjenko! Nemoj otići! Nemoj nas ostaviti!" a) ČOBANI b) KOSJENKA c) REGOČ d) LJILJO 14) "Treba da se svežemo jedan uz drugoga jer propadosmo." a) LJILJO b) REGOČ c) ČOBANI d) KOSJENKA 15) "Nismo vrepci, da na krovu živimo, a nismo ni lisice da u planini po dupljima živimo." a) ČOBANI b) LJILJO c) KOSJENKA d) REGOČ 16) "Da nam je kako osloboditi naša sela od ove vode, još bi se dalo živjeti..." a) REGOČ b) LJILJO c) ČOBANI d) KOSJENKA 17) "A nije li ti zima, baća?" a) LJILJO b) KOSJENKA c) ČOBANI d) REGOČ

Tema

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti