Brže osmislite bolja predavanja
Kojem književnom rodu pripada djelo Sretni kraljević? Objasni svoj odgovor., Navedi nestvarne (nemoguće) događaje i likove., Navedi stvarne (moguće) događaje i likove., Navedi godišnja doba u koja je smještena radnja. Odgovor oprimjeri navodom iz djela. , Navedi mjesto u koja je smještena radnja priče. , Navedi glavne likove priče., Navedi sporedne likove priče., Navedi primjer fizičke (vanjske) karakterizacije lika., Navedi primjer psihološko-etičke (unutrašnje) karakterizacije lika., Navedi primjer socijalne karkterizacije lika., U koga se lastavić zaljubljuje na početku priče? Je li to prava ljubav? Objasni svoj odgovor., Opiši Lastavićev susret sa Sretnim kraljevićem. Posluži se navodima iz teksta., U kakvom je odnosu kraljevićevo ime s njegovim svarnim rasploženjem? Objasni., Navedi sve osobe kojima su Lastavić i kraljević pomogli., Navedi primjer iz djela Lastavićeve nepromišljenosti (nezrelosti) te Lastavićevoga suosjećanja., Kako je Sretni kraljević ostvario sreću?, Smatraš li da priča ima sretan ili nesretan završetak? Objasni..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Zajednica Ivanamacan5 Sretni kraljević

učiteljica Hrvatskoga jezika - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti