1) 4t + 5sz + 11e a) 551 b) 541 c) 651 2) 600 : 3 a) 20 b) 200 c) 30 3) 800 : 40 a) 10 b) 200 c) 20 4) 1500 - 501 a) 999 b) 959 c) 1001 5) 500/10 + 500/10 a) 200 b) 100 c) 50 6) 70 x 8 + 540 a) 110 b) 1000 c) 1100

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?