Brže osmislite bolja predavanja
1) Gdje se Zakej popeo? a) Na bukvu b) Na smokvu c) Na maslinu 2) Zašto se Zakej popeo na smokvu? a) Zato jer je gubio vid b) Bio je niskog rasta c) Isus je bio malen 3) Zašto je Zakej bio bogat? a) Zato jer je imao svo blago b) Zato jer je radio za milijardera c) Zato jer je uzimao više nego što je trebao 4) Što je bio Zakej? a) Zakej je bio carinik b) Zakej je bio lopov c) Zakej je bio nadcarinik d) Zakej je bio milijarder 5) Zašto ljudi nisu voljeli Zakeja? a) Zato što ga ne zanima vjera b) Zato što je bio škrt c) Zato jer je bio nadcarinik d) Zato jer je krao e) Zato jer je bio niskog rasta 6) Da li ti se sviđaju ovih 5 pitanja? (oboje je točno) a) Da b) Ne

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti