8•3 : 4= - 6, 8 : 4•2= - 4, 18 + 9 : 3= - 21, 32 + 4•2= - 40, 30 : 3 - 1= - 9, 62 - 4•3= - 50, 20 : (2 + 2)= - 5, (24 - 8) : 2= - 8, 3• (4 + 5)= - 27, 9•2 - 2•3= - 12, 5•3 + 3•3= - 24, (11 + 16) : 9= - 3,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?