Brže osmislite bolja predavanja
1) ŽIVOTNA ZAJEDNICA BILJAKA I ŽIVOTINJA ZOVE SE? a) PAŠNJAK b) SIJENO c) TRAVNJAK d) POLJE 2) KAKO SE ZOVU TRAVNJACI NA KOJIMA PASE STOKA? a) LEDINE b) PAŠNJACI c) LIVADA d) KOŠANICE 3) TRAVNJACI KOJE LJUDI KOSE SU ? a) PAŠNJACI b) POLJA c) LIVADE d) SIJENO 4) OD ČEGA SE DOBIVA STOČNA HRANA? a) OD MASLAČAKA b) OD KISELICE c) OD STOLISNIKA d) OD DJETELINE I TRAVE

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti