Brže osmislite bolja predavanja
Correct: play football, do karate, go skiing, do yoga, play chess, go swimming, go skating, Incorrect: do football, play karate, do volleyball, play fishing, do running, do surfing, go exercise,

Sports and activities - DO,PLAY or GO?

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti