1) Koje je najveće nizinsko područje u RH? a) Slavonija b) Međimurje c) Banovina 2) Što je prikazano na slici? a) Orion b) Vučedolska golubica c) đakovačka katedrala 3) Kako se zovu područja uz rijeke Savu, Dravu i Unu? a) Posavina, Podravina i Pounje b) Pokuplje, Podunavlje, Poilovlje 4) Što se najviše uzgaja na poljima? a) pšenica b) ječam c) kukuruz d) raž e) riža 5) Što je šor? a) naziv za ulicu b) naziv za široke i ravne ulice c) naziv za kuću blizu ulice 6) Koji je najveći grad istočnog dijela Hrvatske? a) Osijek b) Pula c) Zagreb 7) Koji zavičaj ima najviše stanovništva? a) gorsko-planinski zavičaj b) nizinski zavičaj c) brežuljkasti zavičaj d) primorski zavičaj 8) Koja se stoka najviše uzgaja u nizinskom zavičaju? a) krava b) svinja c) koza 9) Kako se u rimsko doba zvao grad Osijek iz Slavonije? a) Mursa b) Cibalae c) Siscia 10) Izbaci uljeza a) Osijek b) Vukovar c) Slavonski Brod d) Krapina 11) Gdje je Sava plovna? a) u gradu Zagrebu b) cijelim tokom c) od Siska nizvodno

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?