Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje je izvorno značenje latinske riječi curriculum? a) građa, sadržaj b) tijek, slijed c) cilj, svrha 2) Koja su područja kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski jezik? a) jezik, književnost, izražavanje b) izražavanje, medijska kultura, jezik c) jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo, kultura i mediji 3) Što su odgojno-obrazovni ishodi? a) jasni iskazi očekivanja od učenika b) rezultat učenikova rada c) ono što učenik zna 4) Koja je uloga učitelja? a) točno slijedi propisane sadržaje i prenosi učeniku b) bira pristup obradi sadržaja koji odgovara učenicima 5) Koja je svrha procesa vrednovanja (dva su točna odgovora)? a) ocijeniti učenika kako bi imao ocjenu b) dati povratnu informaciju c) razvrstati učenike po uspjehu d) motivirati učenika za daljnji rad 6) Koje su karakteristike učenika 21. st. (dva su točna odgovora)? a) informacijski i medijski pismen b) znati što više sadržaja c) razvijene komunikacijske kompetencije d) dobiti dobru ocjenu 7) Što je aktivno učenje? a) u kratko vrijeme naučiti što više sadržaja b) učitelj aktivno poučava sadržaj koji mora ispredavati c) učitelj poučava strategije učenja 8) Ishodi se ostvaruju: a) istraživačkim i projektnim učenjem b) učenjem sadržaja koje je učitelj objasnio
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti