Brže osmislite bolja predavanja
Tko je bio s Isusom na Posljednjoj večeri?, Kako zovemo večeru koju je Isus imao sa svojim učenicima?, Što je Isus učinio i rekao za kruh?, Što je Isus učinio i rekao za vino?, Koju zapovijed Isus daje učenicima?, Na koji dan se sjećamo Isusove Posljednje večere?, Posljednja večera je prva ______ misa., Kojim danom idemo na sv.Misu?, Što znači da će se Isus žrtvovati za nas?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti