1) 9∙2= a) 16 b) 25 c) 18 d) 63 e) 36 f) 81 2) 5∙6= a) 40 b) 50 c) 32 d) 38 e) 30 f) 65 3) 8∙4= a) 22 b) 72 c) 31 d) 32 e) 56 f) 71 4) 7∙5= a) 35 b) 25 c) 76 d) 65 e) 20 f) 98 5) 7∙3= a) 20 b) 15 c) 12 d) 87 e) 21 f) 28 6) 7∙6= a) 45 b) 72 c) 42 d) 98 e) 12 f) 54 7) 4∙4= a) 36 b) 26 c) 86 d) 16 e) 46 f) 56 8) 9∙6= a) 44 b) 91 c) 54 d) 32 e) 12 f) 65 9) 4∙3= a) 21 b) 54 c) 20 d) 6 e) 32 f) 12 10) 6∙6= a) 46 b) 64 c) 53 d) 36 e) 26 f) 16

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?