1) Broj 4586 zaokružen na deseticu je: a) 4580 b) 4590 c) 4500 d) 4600 2) Broj 1234 zaokružen na deseticu je: a) 1230 b) 1240 c) 1200 d) 1300 3) Broj 7899 zaokružen na deseticu je: a) 7890 b) 7800 c) 7900 d) 8000 4) Broj 63751 zaokružen na stoticu je: a) 63000 b) 64000 c) 63700 d) 63800 5) Broj 1447 zaokružen na stoticu je: a) 1400 b) 1500 c) 2000 d) 1450 6) Broj 52961 zaokružen na stoticu je: a) 52900 b) 52960 c) 52990 d) 53000 7) Broj 99999 zaokružen na stoticu je: a) 99000 b) 999000 c) 100000 d) 190000 8) Broj 49981 zaokružen na tisućicu je: a) 49000 b) 50000 c) 49900 d) 59000

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?