Igaz: 4 · 5 = 20, 6 · 5 = 30, 4 · 7 = 28, 9 · 5 = 45, 6 · 6 = 36, 7 · 5 = 35, 4 · 3 = 12, 9 · 2 = 18, 8 · 3 = 24, 4 · 6 = 24, 21 : 3 = 7, 20 : 2 = 10, 24 : 3 = 8, 42 : 6 = 7, 18 : 3 = 6, 56 : 7 = 8, 40 : 4 = 10, Hamis: 3 · 4 = 14, 6 · 5 = 35, 4 · 4 = 20, 3 · 7 = 27, 5 · 5 = 20, 7 · 4 = 32, 9 · 4 = 38, 8 · 6 = 56, 2 · 9 = 16, 6 · 7 = 46, 12 : 4 = 4, 21 : 3 = 6, 24 : 4 = 5, 14 : 7 = 4, 30 : 6 = 6, 40 : 4 = 11, 16 : 2 = 9, 48 : 6 = 7,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?